Utstilling: Descendants av Nicole Rafiki

31. august - 25. september

Målet mitt er å fotografere mennesker med afrikansk identitet på alle kontinentene innen 2024

Descendants er en utstilling om identitet inspirert av FNs internasjonale tiår for mennesker med en afrikansk opprinnelse. Du kan se utstillingen i utstillingsmontrene langs stranden.

– Da jeg leste at FNs generalforsamling erklærte tiåret 2015-2024 til “tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse” og oppfordret alle til å delta i markeringen, ønsket jeg å bidra gjennom disse dokumentarbildene. Tiåret skal gi mulighet til å anerkjenne det betydelige bidraget mennesker av afrikansk opprinnelse har gitt verdenssamfunnet, fremme respekt, beskyttelse og oppfyllelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for mennesker av afrikansk opprinnelse, sier Rafiki.

Bildene i serien “Descendants” er fra Cuba, USA, Kamerun, Marokko, Sør-Afrika, Ghana, Swaziland, Lesotho og Norge.

– Målet mitt er å fotografere mennesker med afrikansk identitet på alle kontinentene innen 2024. Jeg ønsker først og fremst å få frem at folk er folk, uansett hvordan de ser ut eller hvor de bor. Det viktigste er at folk selv får lov til å bestemme over sin egen identitet og at de likebehandles uansett hvilken bakgrunn de har. Jeg takker Aker Brygge for samarbeidet i forbindelse med denne utstillingen, Sier Rafiki.