Felles løft for økt kildesortering

Felles løft for økt kildesortering

Med kildesorteringskampanjen ”Action – Aker Brygge” blir alle leietakere og brukere av søppelrampene tilbudt en grunnpakke med kildesorteringsutstyr til bruk i egen bedrift, som ledd i kildesorteringskampanjen. Har du utstyr som fungerer godt i dag, trenger du ikke bytte det ut, men nye avfallsposer og -sekker skal alle innføre.

Avfallsposer i ulike farger

På Aker Brygge skal avfallet sorteres i ti hovedtyper av avfall. Hver av disse avfallstypene har sin egen farge på skilt og annet informasjonsmateriell. Også avfallsposene ulike farger. Det er oransje poser/sekker for restavfall, grønne poser/sekker for matavfall og blå for plastfolie.