DESTINASJONSSJEF

THOMAS NYGÅRD

Mob: 92 81 24 47

E-post: tny@npro.no

Thomas hjelper deg vedr. spørsmål om leie av standplass, aktiviteter og presse.

MARKETING & COMMUNITY MANAGER

MIM STANG

Mob: 41680843

E-post: mim@npro.no

Mim hjelper deg vedr. spørsmål om markedsføring og kommunikasjon.

UTLEIESJEF

SILJE KRAGSTAD

Mob: 40 20 28 00

E-post: sk@npro.no

Silje hjelper deg vedr. spørsmål om leie av butikk- og restaurantlokaler på Aker Brygge.

Bydel aker brygge

Støperigata 2, 0250 Oslo

Fakturaadresse

Bydel Aker Brygge Forvalting AS
EHF format sendes: NO965563997
PDF format sendes til e-post faktura@npro.no

Other contacts

Aker brygge marina

Ta gjerne kontakt på telefon: 22 83 19 90 eller e-post post@abmarina.no

Mistet / sikkerhet

Aker Brygge kontrollrom / Securitas (vekter), tlf. 23238710

Parkering

Aker Brygge p-hus Europark, Sjøgata 4, 0250 Oslo. Telefon 22 05 75 00, e-post kundeservice@europark.no.

Varelevering

Bryggedrift AS, telefon 23 23 87 10.

Lokaler på aker brygge

Er du interessert i lokaler på Aker Brygge, kontakt Bydel Aker Brygge AS v/Silje Kragstad, Utleiesjef, på e-post sk@npro.no, mob: +47 402 02 800. Interessert i kontorlokaler? Kontakt NPRO på telefon: 22 83 40 20.

Norwegian property asa

Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo
Telefon sentralbord 22 83 40 20

NPRO Kundesenter telefon 48 05 03 00 eller e-post ks@npro.no

www.norwegianproperty.no