Priser

GJESTEHAVN

Dagtid 08:00 – 18:00: Kr 200,-

Døgnleie etter kl. 18:00 (overnatting): Kr 15,- pr fot

Pris inkluderer fri bruk av strøm, wifi, vann, dusj, toaletter og vask/tørk.


SOMMERLEIE FAST PLASS

Pris sommerleie fasthavn er kr 1230,- pr. fot.
For båter i næring tilkommer mva og 10 % pristillegg.

Sommerleie inkluderer strøm til båten, vann, toalett/dusj og vaskeri i fellesanlegg, samt fri bruk av Wifi i havneanlegget.

Sommerperiode er fra 1. mai – 1 oktober.

I slutten av august arrangeres båtmesse og den enkelte båteier har derfor ikke leierett så lenge messen rigges og pågår,  ca. 10 dager. Den enkelte båteier står da selv ansvarlig for flytting av sin båt og finne alternativ havn for denne perioden.


VINTERLEIE FAST PLASS

Pris vinterleie kr 630,- pr.fot, for båter i næring tilkommer mva med 25% i tillegg.

Vinterleie inkluderer vintervann, toalett/dusj og vaskeri i fellesanlegg, samt fri bruk av Wifi i havneanlegget.

Skal båten bebos tilkommer ett botillegg meg kr 5 500,- pr. person for sesongen, strøm betales etter direkte medgått forbruk for den enkelte.