Man - Fre: 08:00 - 16:00.Lør - Søn: Stengt

Bryggedrift as

Aker Brygge er et privateiet område som er organisert med en stram drifts- og forvaltningsmessig struktur.

Bryggedrift AS (BD) er eiet av eiendomsbesitterene på området, og administrerer og utfører de fleste driftstekniske oppgaver for eiendommene. I tillegg er BD forretningsfører for de fleste av dem. Driftsoppgavene utføres dels med eget personale, dels ved innkjøp av tjenester fra eksterne leverandører. BD administrerer også alle beredskap- og sikkerhetsfunksjoner, herunder brannvarsling/sprinkling, vektertjenester, adgangskontroll og kontrollromsfunksjoner.

BD må kontaktes dersom det skal utføres arbeider som kan berøre bygningsstruktur, VVS-anlegg, El-forsyning eller brannvarsling/-beredskap. Uteområdet på Aker Brygge er offentlig regulert til gågate/fortau, hvilket medfører at håndhevelse utføres av Politiet og Bymiljøetaten.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt på telefon: 23 23 87 00

Besøk vår nettside