07
mai
06
jun

Dyrkekurs: "Hvordan lykkes med å dyrke microgreens?"

Dyrkekurs:
Hvordan lykkes med å dyrke Microgreens

På dette kurset får du alt du trenger for å lære hvordan du kan lykkes med å dyrke dine egne næringsrike microgreens. Du vil få et innblikk i urban dyrking, lære om mikrogrønt og mikroliv. Vi vil studere aspekter ved ernæring og bruken av mikrogrønt i kostholdet vårt.

«Naturen har alltid vært en inspirasjonskilde for meg», sier kursholder Anne-Kristine Tischendorf som også er eier og leder av Aker Brygge Urban Farm.

"På denne workshopen gleder jeg meg for å dele min ekspertise innen dyrking av mikrogrønt med deg, til det beste for alle."

4 tirsdager i mai kl. 17.30 til 19.00:

7. mai - Hvordan dyrke raske reddiker

14. mai - Hvordan dyrke mikrogrønt med frø hatter

21. mai - Hvordan dyrke belgfrukter som mikrogrønt

28. mai - Hvordan dyrke de bittesmå, men sterke mikrogrønne

6. juni - siste zoomsamling

Pris: kr 1.950,- for all undervisning og materiell inkl. egnet utstyr og frø. For en utvalgt sammenkomst er prisen 569 kr inkludert alt utstyr og zoommøte

Early Bird-pris ved påmelding innen 29. april, kr 1.777,-. Registrering:

Vennligst send en e-post til akerbryggeurbanfarm@gmail.com med fullt navn og kontaktinformasjon. Betaling etter avtale, med faktura eller Vipps til #814759.

"Det er som et lite mirakel å se de små frøene vokse

til næringsrike mikrogrønt»

Workshop: How to successfully grow Microgreens

In this course you will be given everything you need to learn how to be successful in growing your own nutritious Microgreens. You will get a peek into urban cultivation, learn about microgreens and micro life for personal and societal wellbeing. We will study aspects of nutrition and the use of microgreens in our diet.

"Nature has always been a source of inspiration for me”, says course instructor Anne-Kristine Tischendorf who is also the owner and the manager of Aker Brygge Urban Farm. 

"In this workshop, I am delighted to share my expertise in microgreens cultivation with you, for the wellbeing of all.”

Course dates:

4 Tuesdays in May at 17.30 to 19.00:

  • May 7th - How to grow the speedy radishes
  • May 14th - How to grow microgreens with seed caps
  • May 21st - How to grow pulses as microgreens
  • May 28th - How to grow the tiny yet strong microgreens
  • June 6th final zoom gathering

Price: NOK 1,950 for all teaching and materials, including suitable equipment and seeds. For an independently selected gathering, the price is NOK 569 including equipment and the final Zoom gathering.

Early Bird price for registration by 29th April, NOK 1,777. Enrollment: 

Please send an email to akerbryggeurbanfarm@gmail.com with your full name and contact information. Payment by agreement,

with invoice or Vipps to #814759.

“It ‘s like a little miracle seeing the small seeds grow

into nutritious microgreens”

Publisert 25.04.2024