FELLES LØFT FOR ØKT KILDESORTERING

Med kildesorteringskampanjen ”Action – Aker Brygge” blir alle leietakere og brukere av søppelrampene tilbudt en grunnpakke med kildesorteringsutstyr til bruk i egen bedrift, som ledd i kildesorteringskampanjen. Har du utstyr som fungerer godt i dag, trenger du ikke bytte det ut, men nye avfallsposer og -sekker skal alle innføre.

Avfallsposer med ulik skriftfarge

På Aker Brygge skal avfallet sorteres i ti hovedtyper av avfall. Hver av disse avfallstypene har sin egen farge på skilt og annet informasjonsmateriell. Avfallsposene kommer i klar farge med ulike skriftfarge, oransje for restavfall og grønn for matavfall. For plastfolie kommer tilhørende poser i blått.

Publisert 18.05.2021