KORTREIST ENERGI

Aker Brygge ligger flott plassert ved Oslofjorden. Med kilde til energi fra havet så tett på sørger en sjøvannspumpe for at Aker Brygge kan utnytte kortreist energi til nedkjøling og oppvarming av kontorene.

Sjøvann hentes fra 20 meters dyp, hvor det holder en jevn temperatur på ca 7 grader hele året. Det kalde sjøvannet kjøler ned rent vann i kjølesystemet ved å passere gjennom en stor sjøvannsvarmeveksler. Det kalde vannet brukes til å kjøle ned luften i lokaler som har kjølebehov. Deretter returnerer vannet til energisentralen med en noe høyere temperatur, og sendes inn i varmepumpen. En varmepumpe foredler energien i vannet og hever temperaturen på vannet til ca 60 grader. Vi får ut 3 ganger så mye varme som strøm som tilsettes for å drive prosessen. Vannet i varmeanlegget varmer opp byggene som trenger det. I tillegg til energien fra varmepumpen tilsettes noe fjernvarme på de kaldeste dagene i året

Sjenerøs med estetikken - gjerrig på energibrukenSjøvannspumpen på Aker BryggeSjøvannspumpen på Aker Brygge

Publisert 18.05.2021